Katastr nemovitostí - neznámý vlastník

Oznámení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM").

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor odloučené pracoviště Příbram
Nám. T.G.M. 145, 261 01 Příbram

Vyřizuje Dana Řehořová, tel: 318 471 203 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Kompletní seznam je v přiloženém souboru.

Jedná se o tyto LV - vlastníky:

LV: 344
Punčochář František
LV: 114
Zákružný Fedor
LV: 172
Kocíková Marie
Němec Antonín
Rada Adolf
Slabihoudek Bohumil
Slabihoudková Růžena
Sobotka Jaroslav
Sobotková Vlasta
Turková Marie
LV: 196
Krejzarová Emilie
Šrámek Emanuel
Šrámková Božena
LV: 199
Řehková Milada
Šebor Josef
Šeborová Emilie
Šíd Vojtěch
Šídová Josefa
LV: 201
Beck Herman
LV: 223
Vrba Matěj
Vrbová Anna
LV: 227
Vitásek František
Vitásková Marie
LV: 229
Sprysl Miloslav
Sprysová Marie
LV: 23
Sobotka Jaroslav
Zákružný Fedor
LV: 230
Cihelka František
LV: 232
Janečková Barbora
LV: 237
Kočí František
Kočová Marie
LV: 238
Ječný Jiří
LV: 240
Sosnovcová Gizela
Sosnovec Josef
LV: 243
Bláhová Marie
LV: 246
Korba Josef
Korbová Marie
LV: 247
Cihelka František
Slabihoudek Václav
Slabihoudková Františka
Vitásek František
Vitásková Marie
LV: 248
Kubát Václav
Kubátová Josefa
LV: 249
Cihelka František
Pánková Františka
Slabihoudek Václav
Slabihoudková Františka
Vitásek František
Vitásková Marie
LV: 269
Pincová Františka
LV: 275
Kučina Václav
Kučinová Marie
Šíd Vojtěch
Šídová Josefa
Šprysl Miloslav
Špryslová Marie
LV: 278
Kočí František
Kočová Marie
Šebor Josef
Šeborová Emilie
LV: 332
Fiřt Alois
Pinc Václav
Punčochář František
LV: 344
Fiřt Alois
Pinc Václav
Punčochář František
LV: 358
Vrbová Marie
LV: 359
Šlajs Karel
Šlajsová Anna
LV: 360
Kadlecová Anežka
LV: 466
Fiřt Alois
Pinc Václav
Punčochář František
LV: 49
Petrásek Karel
Petrásková Marie
LV: 550
Fiřt Alois
Pinc Václav
Punčochář František
LV: 63
Masopustová Josefa
Vrba Matěj
Vrbová Anna
LV: 75
Cihelka Josef
Dvořáková Božena
Hájek František
Hájková Anna
Máša Alois
Mašová Božena
LV: 78
Šrámková Marie
LV: 97
Kubát Josef
Kubátová AlžbětaSeznam příloh:


Vyvěšeno: 11.12.19 Sejmuto: 01.02.20 Zodpovídá: David Mareček