Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27.11.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 27.11.2019 v 19:30 hodin

Navržený program: 

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Změnový list – ČOV a kanalizace
 5. Přeložky vodovodu
 6. Rozpočtová opatření 6,7 
 7. Aktualizace směrnice
 8. Vedení účetnictví - mzda
 9. Prodloužení kanalizačního řádu a způsob financování
 10. Stočné - fakturace a plán financování
 11. Obsluha ČOV
 12. Smlouva o zabezpečení přípravy o dotaci pro rok 2020
 13. Pronájem pozemku
 14. Souhlas se stavbou RD
 15. Smlouva o zřízení věcného břemene
 16. Pasport komunikací
 17. Příspěvek na známky pro svoz odpadu
 18. Údržba obce 
 19. Odchyt psů
 20. Rozsvícení vánočního stromu
 21. Termíny zasedání v roce 2020
 22. Různé
 23. Diskuze


Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska. 

 


Vyvěšeno: 21.11.19 Sejmuto: 27.11.19 Zodpovídá: David Mareček