Veřejná vyhláška - Oznámení Středočeského kraje

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 

oznamuje zveřejnění návrhu:

  • 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů
  • 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území.

Návrh je dostupný na stránkách Středočeského kraje k prostudování:

Přejít na stránky


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 02.10.19 Sejmuto: 16.11.19 Zodpovídá: David Mareček