Betonárna ARIM Drásov u Příbramě

Oznámení

Předmět záměru:

Novostavba betonárny představuje technologické zařízení na výrobu betonové směsi, které bude tvořeno míchacím zařízením, čtyřkomorovým zásobníkem kameniva (dle frakcí kameniva), krytým dopravníkem pro přesun kameniva do míchacího zařízení, 3 sily na cement a popílek.

Součástí navrhované betonárky bude velín se zázemím pro obsluhu. Ve velíně bude umístěna místnost pro obsluhu se sociálním zařízením, kotelna pro zimní provoz, sklad paliva a sklad příměsí do betonu. Další částí bude recyklační linka betonové směsi, sklad kameniva, retenční jímka na dešťové vody a zpevněné plochy.

  • Produkce betonové směsi - max 100 m3/den.
  • Předpokládaná roční výroba betonové směsi - 25.000 m3, tzn. 45 - 60 000 t/rok.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 26.06.19 Sejmuto: 12.07.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková