Pozvánka na zasedání zastupitelstva 19.06.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 19.06.2019 v 19:00 hodin

Navržený program: 

                                    1)   Zahájení 

2)   Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                   3)    Schválení programu

  4)    ČOV - projednání dodatku ke smlouvě o dílo 

          Dlouhá Lhota ČOV  a kanalizace

5)    projednání smlouvy za novostavbu autobusových zastávek 

6)    Různé

7)    Diskuze

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 12.06.19 Sejmuto: 19.06.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková