Letecký postřik

Oznámení

Aplikace se provádí 2 x leteckou cestou a ze zákona je tato metoda povolena na biologickou ochranu plodin.

Aplikovaný prostředek (miniaturní dravá vosička Trichogramma evanescenc) má povolení pro leteckou aplikaci a není nebezpečný pro člověka ani není toxický pro včely,  zvěř,  vodní organizmy a další necílové organizmy. Proto není nutno provádět žádná opatření.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Datum první aplikace bude pravděpodobně v období června (v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách). Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Tato biologická metoda významně přispívá k ochraně životního prostředí omezením aplikací chemických insekticidů .


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.06.19 Sejmuto: 30.06.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková