Inventury

V tuto chvíli jsme na obecním úřadě dokončili účetně nejnáročnější část roku. Veškeré faktury, přírustky na majetku a odpisy musí být v rámci inventarizační kontroly správně zařazeny a zaúčtovány.

Blog image
Celý článekChodník v Dlouhé Lhotě

chodník

Výstavba chodníku a bezpečnost chodců je jedním z nejpalčivějších bezpečnostních témat v naší obci. Co vedení obce podniká v tomto tématu se dozvíte v následujících řádcích.

Blog image
Celý článekNávrh zadání Územního plánu pro celý katastr obce Dlouhá Lhota

Návrh zadání Územního plánu obce Dlouhá Lhota

Blog image


Vydání změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

Vydání změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

Blog image
Celý článekTříkrálová sbírka v Dlouhé Lhotě - výsledky

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun).

Blog image
Celý článekPopelnice 2022

Informace ohledně svozu odpadu na rok 2022.

Blog image
Celý článekPřání OÚ Dlouhá Lhota

Přejeme Vám požehnané a veselé Vánoce, čas na odpočinek, na setkání s lidmi, které máte rádi, a stejně tak zdraví, úspěch a štěstí v novém nadcházejícím roce 2022.

Blog image
Celý článekPřání SDH Dlouhá Lhota

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku

Blog image
Celý článekPořízení multifunkčního traktoru s příslušenstvím pro obec Dlouhá Lhota

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen „výzva“)

Blog image
Celý článekPOPLATEK ZA PSY

Poplatek za psa na letošní rok je možné uhradit do 13.12.2021. Platbu je možné poslat příkazem k úhradě z Vašeho účtu.

Blog image
Celý článek