Tříkrálová sbírka začala

Koledování Tří králů právě začíná, a desetitisíce dobrovolníků se chystají vydat do ulic obcí a měst, aby rozdávali radost a požehnání.

I tento rok se můžeme těšit na tradiční Tříkrálový průvod

který se koná v naší obci v sobotu 6. 1. 2024.


Koledníci budou opět rozděleni do dvou skupin, které vyrazí z místního kostela ve 13:00.

  • První skupina se vydá směrem k Zeppru (odchod ve 13:30) a po hlavní silnici a uličkách dorazí ke kolně (14:30).
  • Druhá skupina půjde od kostela po hlavní silnici až k zastávce U Křížku (odchod ve 13:30) a dále po silnici vedoucí do Ostrova až k bioplynce (14:15). Zde zastaví u bytovek (15:15) a pokračuje zpět kolem hasičské stanice až k zámku (15:30).

Kde konkrétně vaše dary pomohou naleznete zde.

Prosíme vás, abyste zvážili jejich žádost o darování pro ty, kteří to potřebují, a děkujeme všem, kteří přispějí do sbírky.