Projekt multifunkčního hřiště

byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.