Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.07.2024

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 15.07.2024 od 19:00 hodin

Navržený program: 

1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

 

3.    VŘ  - výstavba chodníku, etapa 4 - výběr dodavatele

 

4.    Diskuse


Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 07.07.24 Sejmuto: 16.07.24 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková