Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

V přílozeSeznam příloh:


Vyvěšeno: 23.06.22 Sejmuto: 09.07.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková