Aktualizace poplatku odkládaní komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota se na svém zasedání dne 19.12.2022 usnesením č. 6/7/2022 usneslo aktualizovat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přílohu číslo 2. k Obecně závazné vyhlášce č. 01/2021 takto:

Poplatek za komunální odpad

  1. Poplatek za frekvenci svozu odpadu 1x týdně pro rok 2023 bude ve výši 2700 Kč.
  2. Poplatek za frekvenci svozu odpadu 1x za 14 dní pro rok 2023 bude ve výši 1600 Kč.
  3. Poplatek za frekvenci svozu odpadu 1x za měsíc pro rok 2023 bude ve výši 1100 Kč.  

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 19.12.22 Sejmuto: 04.01.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková