Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2008,
o místním poplatku za komunální́ odpad na území obce Dlouhá Lhota

Zastupitelstvo obce Dlouhá́ Lhota se na svém zasedání dne 7.12.2020 usnesením č. 7/8/2020 usneslo aktualizovat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přílohu číslo 2. k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2008 takto: 

 

Čl. 1.  Poplatek za komunální odpad 

1.     Poplatek za frekvenci svozu odpadu 1x týdně pro rok 2020 bude ve výši 2100 Kč. 

2.     Poplatek za frekvenci svozu 1x za 14 dní pro rok 2020 bude ve výši 1300 Kč. 

3.     Poplatek za frekvenci svozu 1x za měsíc pro rok 2020 bude ve výši 960 Kč. 


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 07.12.20 Sejmuto: 31.12.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková