VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Ke změně přílohy č. 1:

Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, kdy v důsledku pokračování šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou.

Další informace v příloze.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 10.08.20 Sejmuto: 26.08.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková