Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu je na úřední desce zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 25.05.20 Sejmuto: 10.06.20 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková