Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 2/2019

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:

Schválené vyjímky 

a) v noci z 30. dubna na 1. května – pálení čarodějnic,
b) v noci z 31. prosince na 1. ledna - oslavy příchodu Nového roku a to na celém území obce. 


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 26.09.19 Sejmuto: 12.10.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková